วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เริ่มต้นกับ Arduino

www.logicthai.net

เริ่มต้นกับ Arduino

หลังจากที่ได้รับ Arduino มาตอนนี้คุณก็พร้อมที่จะเริ่มเล่น บทความนี้จะเป็นแนวทางการเริ่มต้นใช้งาน Arduino board และการเขียนโปรแกรมให้บอร์ดทำงาน ตั้งแต่การเปิดเครื่อง, ติดตั้ง driver และ upload โปรแกรมแรกของคุณ
การใช้งาน Arduino บน Windows
สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานควรอ่านและใช้งาน Arduino ตามขั้นตอนดังนี้
1. เตรียมบอร์ด Arduino และสาย USB cable
2. Download โปรแกรมพัฒนา Arduino หรือที่เรียกว่า Arduino environment
3. ติดตั้ง USB drivers
4. เชื่อมต่อ พีซีกับ Arduino
5. ทดลองต่อ LED
6. เรียกโปรแกรมพัฒนา Arduino
7. Upload โปรแกรม
8. ดูผลการกระพริบของ LED
9. เรียนรู้การใช้งาน Arduino
?
1. เตรียมบอร์ด Arduino และสาย USB cable (สำหรับบอร์ด freeduinomax232ss เตรียมบอร์ด ,สาย rs232 และอะแดปเตอร์ 9 โวลท์)


2. Download โปรแกรมพัฒนา Arduino หรือที่เรียกว่า Arduino environment
ในการโปรแกรม Arduino board คุณต้องใช้ โปรแกรมพัฒนา Arduino หรือที่เรียกว่า Arduino environment
ดาวน์โหลด Arduino 0011 for Windows
หรือ copy? ไฟล์จากแผ่นซีดี
หลังจากนั้นให้ทำการ UNZIP และเก็บไว้ใน folder ที่ต้องการ เช่น ถ้าเก็บไว้ที่ drive c:\ จะได้ folder C:\arduino-0011
3. ติดตั้ง USB drivers?? (สำหรับ freeduino max232ss ไม่ต้องทำขั้นตอนนี้)
ถ้าคุณใช้ Arduino diecimila หรือ Freeduino ซึ่งเป็นรุ่นที่มี USB port คุณจำเป็นต้องใช้ USB Driver
ดาวน์โหลด USB Driver จากเวบ FTDI
หรือ copy? ไฟล์จากแผ่นซีดี
ทำการ UNZIP แล้วเก็บไว้ใน Folder ที่ต้องการ เช่นถ้าเก็บไว้ที่ drive c:\ จะได้ folder C:\CDM 2.04.06 WHQL Certified
4. เชื่อมต่อ พีซีกับ Arduino
ตรวจสอบ jumper ที่บนบอร์ดว่าอยู่ในตำแหน่งการจ่ายไฟจาก USB (สำหรับบอร์ด freeduinomax232ss ต่อสาย rs232 กับพีซีและจ่ายไฟให้บอร์ดด้วยอะแดปเตอร์ 9 โวลท์แล้วข้ามไป step 5 ได้เลย)

ต่อสาย USB ที่เครื่องพีซีและบอร์ด Arduino ที่จอเครื่อง pc จะขึ้นข้อความ detect new hardware

คลิกที่ No, not this time และกด Next ตามรูปข้างล่าง

โปรแกรมจะขึ้นหน้าจอให้เลือกที่เก็บซอฟแวร์ติดตั้ง driver ให้คลิกที่ Install from a list และกด Next

โปรแกรมจะขึ้นหน้าจอให้เลือกแหล่งซอฟแวร์ ให้คลิก Search for the best driver ..., Include this location ...,และกด Browse ตามรูปข้างล่าง

หน้าจอจะขึ้นให้เลือกไฟล์ ให้เลือกไปที่ folder ที่เราได้ทำการเก็บ usb driver ไว้ และกด OK

หน้าจอจะกลับมาที่ search for best driver ให้กด Next

โปรแกรมจะทำการติดตั้ง driver เข้าเครื่องพีซี

หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้นให้กด Finish

ถ้า windows detect พบ driver และทำงานตามปกติ windows จะแจ้งข้อความว่า device ready to use แต่ถ้ามีข้อความ error ให้ทำการลงใหม่ตามข้อ 4
5. ทดลองต่อ LED
บอร์ด Arduino diecimila หรือ Freeduino มี LED ต่ออนุกรมกับความต้านทาน 1K ต่อกับขา 13 ของไมโครคอนโทรลเลอร AVR ที่เป็นตัวควบคุมหลักของบอร์ด เราสามารถเขียนโปรแกรมสั่งงานให้ LED กระพริบเพื่อทดสอบการทำงานของโปรแกรมได้เลย
6. เรียกโปรแกรมพัฒนา Arduino
เปิด folder ที่เรา unzip โปรแกรมพัฒนา Arduino และเรียกโปรแกรม Arduino
โปรแกรมพัฒนา Arduino หรือที่เรียกว่า Arduino environment จะทำงาน
ทดลองโหลดโปรแกรมไฟกระพริบตัวอย่างที่มากับโปรแกรมพัฒนาโดยเข้าเมนู File, sketchbook, examples, digital, blink
จะได้โปรแกรมไฟกระพริบที่พร้อมทดลอง
ทำการ compile โปรแกรมโดยกด Sketch, Verify/compile
ตรวจสอบ การตั้งค่าบอร์ดว่าตั้งไว้ที่ Arduino Deicemila โดยเรียก Tools, Board (ถ้าใช้ชิพ ATmega8 ให้เลือก Arduino NG or older w/ATmega8)
ตรวจสอบการตั้งค่า port ที่ใช้ติดต่อบอร์ด Arduino โดยเข้าเมนู Tools, Serial Port, จะเห็น Com3 (บางเครื่องอาจเป็น com อื่นให้เลือก Com port ที่มีค่าสูงสุด) (ถ้าใช้บอร์ด Freeduinomax232ss ให้เลือก com port ที่เสียบสาย rs232 เชื่อมต่อกับพีซี ส่วนมากจะใช้ com1 หรือ com2)
7. Upload โปรแกรมลงบอร์ด Arduino โดยกดปุ่ม Upload to I/O Board
8. ดูผลการกระพริบของ LED
จะเห็น LED กระพริบติด 1 วินาทีและดับ 1 วินาที คุณอาจทดลองเปลี่ยนตัวเลขค่าหน่วงเวลาแล้ว compile, upload เพื่อทดสอบการทำงาน (สำหรับบอร์ดที่ใช้ chip ATmega8 หลังจาก upload จะมีช่วงdelay เวลาประมาณ 8 - 10 วินาที โปรแกรมจึงจะทำงาน)
9. เรียนรู้การใช้งาน Arduino
ศึกษาเพิ่มเติมจาก e-book หรือคู่มือการโปรแกรม Arduino ในเวบนี้ ตัวอย่างการใช้งาน Arduino สามารถหาข้อมูลได้ที่ www.arduino.cc และ www.freeduino.org
?
?

Freeduino board


ชุดลงปริ้นท์ freeduinomax232ssAtmega168 ราคา 450 บาท

แผ่นปริ้นท์ freeduinomax232ss เกรด A ราคา 70 บาท
ชุดคิท freeduinomax232ssAtmega168 ราคา 320 บาท
สาย RS232 ราคา 70 บาท DC อะแดปเตอร์ 9 volt ราคา 120 บาท
ค่าส่ง EMS 60 บาท
การใช้งานชุด freeduinomax232ss จะต้องประกอบด้วย ตัวบอร์ด, สาย RS232, อะแดปเตอร์ 9 โวลท์ชนิดที่มีขั้วบวกอยู่ตรงกลาง
ผู้สนใจสั่งซื้อสินค้าส่งเมล์มาที่ sales(at)ลอจิกไทยดอทเนท
สมาชิก ส่งรายการสั่งซื้อและที่อยู่โดยเข้าเมนู contact

รายละเอียดเบื้องต้น
- 7 segment LED 2.3 inch 4 digit พร้อมเครื่องหมาย +
- วงจรขับแบบ multiplex
- เป็น LED แบบ สองสี คือ เขียว และ แดง ในตัวเดียวกัน
- connector แบบ 34 pin
- ราคา 750 บาท

รายละเอียดเบื้องต้น
- ออกแบบโดยใช้วงจร Freeduinomax232ss มีความสามารถเทียบเท่า Freeduinomax232ss
- เพิ่มเติมวงจร PCF8583 real time clock พร้อมแบตเตอรี่แบคอัพ
- เพิ่มเติมวงจร 74HC595 shift register เพื่อขยายพอร์ท output
- เพิ่มเติมวงจร input switch 1 ตัว
- เพิ่มเติมวงจรเชื่อมต่อ connector 34 pin สำหรับใช้งานกับ 4 digit 7 Segment display Module
- จุดประสงค์เพื่อใช้ฝึกการเขียนโปรแกรม Freeduino ทำนาฬิกาสำหรับใช้งานจริง
ชุดสำเร็จราคา 750 บาท
ผู้สนใจดาวน์โหลดไปศึกษาได้ ที่นี่

แผ่นปริ้นท์ freeduino diecimila compatible ราคา 100 บาท

ไม่มีความคิดเห็น: